Stránku podporuje
p_abena

 DRUHY A STUPNE

INKONTINENCIA (najčastejšie typy, základné delenie)
DetiŽenyMužiSeniori
ENURÉZASTRESOVÁStresováStresová
DysfunkčnéUrgentnáUrgentnáUrgentná
močenieFunkčnáZ PRETEKANIAREFLEXNÁ

STRESOVÁ INKONTINENCIA
Pri stresovej inkontinencii uniká malé množstvo moču pri smiechu, kašli, kýchaní, podrepe, zdvíhaní a nosení bremien, v ťažších prípadoch aj pri zmene polohy tela. Jednou z príčin môže byť aj nadváha. U žien je táto forma vôbec najčastejšia, zapríčiňuje ju pokles panvového dna – po pôrode alebo pri zníženej hladine estrogénov v klimaktériu. V mnohých prípadoch sa dá zvládnuť špeciálnym cvičením na posilnenie brušných a panvových svalov.

URGENTNÁ INKONTINENCIA
Ide o nedobrovoľný únik moču ako výsledok náhlej a silnej potreby...
Pri nej sme vystavení nezvládnuteľnému nepríjemnému nutkaniu močiť s tým, že mechúr sa skutočne následne – niekedy i prúdom – vyprázdni. Sval, ktorý kontroluje sťahovanie močového mechúra, je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne. Touto poruchou trpievajú predovšetkým starí ľudia. Obvykle je jej spúšťacím mechanizmom zle liečená infekcia močových ciest, nádory, cukrovka a zväčšená prostata.

REFLEXNÁ INKONTINENCIA
Táto inkontinencia je dôsledkom neurologického ochorenia alebo úrazu mozgu či miechy – to znamená, že môže nastať i v mladšom veku. Mechúr sa chová reflexne – ako napríklad u kojencov – kedy k jeho vyprázdneniu dochádza úplne mimovoľne, odtekanie moču nie je možné riadiť.

INKONTINENCIA Z PRETEKANIA
Starší muži so zväčšenou prostatou trpievajú pretekaním moču, kedy z preplneného mechúra horšie odteká kvôli zúženej močovej trubici. Zúženie je spôsobené práve zväčšenou prostatou a dá sa operatívne odstrániť. S týmto typom inkontinencie sa môžeme stretnúť aj u žien, napríklad pri nádore v močových cestách.

MÔŽEME SA STRETNÚŤ AJ S TERMÍNMI:
Zmiešaná inkontinencia – kombinácia uvedených typov inkontinencie
Extrauretrálna inkontinencia – znamená stratu moču inými cestami ako močovou trubicouSTUPNE INKONTINENCIE:

Inkontinenciu rozdeľujeme z pohľadu úhrad zdravotných poisťovní na tri stupne: