Stránku podporuje
p_abena

 PRAKTICKÉ RADY

Čo má teda urobiť občan, ktorý zistil že mu moč z tela odchádza v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste a chce svoj problém riešiť?

img_rada             img_rada a je po probléme
  urológ,
neurológ
doporu-
čenie
praktický lekár pre deti pou-
kaz
výdajňa
zdravotn.
img_rada gynekológ img_rada praktický lekár pre dospelých img_rada potrieb img_rada
  geriater
pediater
  gynekológ primárnej
ambulantnej starostlivosti
  alebo
lekáreň
 

Od roku 2006 môžu pomôcky pre inkontinentných predpisovať priamo odborní lekári, alebo na ich doporučenie praktickí lekári. Zároveň sa rozšíril okruh odborných lekárov o odbory chirurgia a onkológia, ale iba pre plienkové nohavičky.


Praktické rady k problematike predpisovania:


Praktické rady k problematike výberu pomôcky:


Praktické rady k problematike ošetrovacích pomôcok: