Stránku podporuje
p_abena

 PREDPISOVANIE, ÚHRADY

Spôsob predpisovania a úhrady pomôcok pre inkontinentných stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR, a to prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Aktálny zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok je platný od 1.7.2020.

Savé a iné pomôcky pre inkontinentných pacientov predpisujú na poukaz:


Zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných (od 3 rokov veku) savé a fixačné pomôcky v týchto finančných limitoch:

 
1. stupeň: (občasný únik moču) - poisťovne nehradia
 
2. stupeň: (častý únik moču) - finančný limit 14,77€ na mesiac
Vo finančnom limite 14,77€ sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:
 
3. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) - finančný limit 51,94€ na mesiac
Vo finančnom limite 51,94€ sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Presné znenie zoznamu kateg. zdrav. pomôcok sa nachádza TU

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotníctva SR s aktuálnym zoznamom kategorizovaných zdravotníckych pomôcok