Stránku podporuje
p_abena

 TERAPIA

KONZERVATÍVNACHIRURGICKÁ
 • Dodržanie režimu
 • Behaviorálna liečba
 • Rehabilitácia (cvičenie)
 • Farmakoterapia (lieky)
 • Elektrostimulácia
 • Laser
 • Pomôcky (zberné, obštrukčné, savé)
 • Pesar
 • Zvýšenie efektivity uzavieracieho mechanizmu
 • Aplikácia heterológnych materiálov
 • Umelé zvierače
 • TVT páska

MOŽNOSTI LIEČENIA STRESOVEJ INKONTINENCIE:


MOŽNOSTI LIEČENIA URGENTNEJ INKONTINENCIE:


kn_durisova Nielen cviky na posilnenie panvového dna, ale aj praktické komplexné informácie súvisiace s inkontinenciou (popis anatómie malej panvy a jej orgánov - hlavne močového mechúra, maternice, svalov tejto oblasti..., diagnostiku a možnosti komplexnej liečby) nájdete aj v novej knihe s CD MUDr. Eleny Ďurišovej "Ženské bolesti chrbtice (sterilita, inkontinencia, osteoporóza)".
Kniha je určená všetkým ženám bez rozdielu veku. Nahraté CD je ideálnou pomôckou na cvičenie, hlavne v domácom prostredí, pre všetky uvedené preventívno-liečebné zostavy.

   Prístup k inkontinencii moču musí byť racionálny a aktívny. Optimálne je smerovať každého pacienta k urológovi alebo ku gynekológovi.

Pri problémoch s inkontinenciou ako aj počas priebehu liečby je dôležité správne zaistenie úniku moču, a to najlepšie savými pomôckami, ktoré nazývame vložky pre ľahkú inkontinenciu (príp. ďalšie pomôcky pre silnejšie stupne inkontinencie). Nevhodné sú menštruačné vložky, ktoré majú úplne odlišnú konštrukciu a spôsob rozvodu a spracovania tekutiny.
Viac informácií o pomôckach pre inkontinentných nájdete v časti Druhy pomôcok.


Tieto stránky sú všeobecné a informatívne.
Všetky odborné informácie Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár ...